Terminalen 1

Terminalen 1 heter fastigheten som de flesta av oss normalt kallar Knutpunkten. Det är därifrån du når tåg, bussar och färjor och där finns butiker och restauranger. Fastigheten innehåller också parkeringshus och kontorslokaler.

Utvecklingen av Terminalen 1 sker på olika plan och i olika steg. Här får du information om vad som är aktuellt för fastigheten just nu.

Ny detaljplan för att kunna utveckla fastigheten

Läs mer om detaljplaneprocessen på helsingborg.se.

Här ser du var i processen den här detaljplanen är. På helsingborg.se kan du läsa mer om detaljplaneprocessen och när du kan vara med och påverka.

Ett av de första stegen i processen för att kunna bygga om Knutpunkten är att ta fram en detaljplan för Knutpunktens norra del, det vill säga del av fastigheten Terminalen 1. Syftet med detaljplanen är att utveckla Helsingborgs resecentrum och att göra det möjligt att skapa nya kontorslokaler på en plats som är lätt att nå med kollektivtrafiken.

Det är detaljplaneavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg som tar fram detaljplanen.

Ett förslag till detaljplan var på samråd 26 november till 21 december 2012. Nästa tillfälle för dig att tycka till om förslaget är under granskningsfasen. Enligt tidplanen blir det till våren 2013.

Efter godkännande i stadsbyggnadsnämnden går enligt samma tidplan går sedan planen vidare för att antas i kommunfullmäktige under hösten 2013.

Du kan läsa mer om förslaget till detaljplan på helsingborg.se.

Här kan du se bilder och illustrationer på hur den här delen av Knutpunkten skulle kunna se ut i framtiden.

Kommentarer inaktiverade.